torsdag 19 augusti 2010

Omberg och Olvon
Omberg är ett fantastiskt spännande och unikt berg ur många aspekter. Inte minst botaniskt. Trots urbergsgrunden är marken kalkhaltig då inlandsisen droppat kalkhaltig morän. Många ovanliga och kalkgynnade växter finns här som t ex orkidéer. Omberg är också rikt på buskar och träd. Namnen klingar exotiskt; oxel, getapel, fågelbär, rönn, berberis, måbär, vildkornell, hagtorn, benved, vildtry, slån och olvon.
Just nu när hösten närmar sig lyser många buskars och träds bär vackert röda som olvonets på bilden. En del bär är giftiga och andra ätliga.
Följ med på en vandring så lär vi oss.