söndag 6 juni 2010

Pungmesbo


I helgen var jag vid Mälaren utanför Västerås och tittade på ett nybyggt pungmesbo. Boet var mycket konstfullt utfört och fästat ytterst på en björkgren. Det verkade ändå stabilt upphängt. Det sägs att hanen kan bygga flera sådana här bon och locka honor med. Öppningen är i form av en tunnel.Det byggs av fröhår från kaveldun, asp och vide och är strax under 2 dm långt och 1 dm brett.
Mesen har en svart mask för ögat men jag lyckades inte se den utan hörde bara det vassa tsiiet. Ville heller inte störa i häckningen. Fågeln är ovanlig och starkt hotad art i Sverige.

fredag 4 juni 2010

Nattsångartid


I början av juni har alla flyttfåglar anlänt. Många av de sena arterna är de som kallas nattsångare eftersom de spelar/sjunger kvällar och nätter.
Mest känd är ju näktergalen med sin starka stämma och kastanjetter av ljud. Andra är gräshoppsångare som låter som en ringande väckarklocka och flodsångaren som en zigzagande symaskin. Mycket märkliga läten. Kärrsångare och busksångare härmar andra fåglar och är riktiga mästersångare. Busksångaren sjunger oftast först efter midnatt. Så har vi kornknarren med sitt ihärdiga snärpande errrp-errp och som kan hålla på i timtal. En annan hönsfågel är vakteln som är intensivast i skymningen med sitt bytt byll-ytt dvs vaktelslaget.
I stora våtmarker hörs dessa sommarnätter en taktfast vissling som en droppande vattenkran. Det är den småfläckiga sumphönan.
Vi åker från Linköping eller Tåkern och har vi tur kan vi höra alla dessa arter under några sena kvällstimmar. En fantastisk naturupplevelser med läten som du sällan kanske varken hört eller hört talas om.